กิจกรรมล่าสุด

แนะนำโครงการ

สหภาพยุโรปสนับสนุนด้านการเงินให้กับโครงการที่จะสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การริเริ่มของมหาวิทยาลัยสองแห่งในยุโรป มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งสาธารณรัฐเช็กจะมีส่วนร่วมในการยกระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาด้านป่าไม้ในประเทศลาว และประเทศไทย โดยจะเน้นการสนับสนุนกระบวนการ และวิธีการเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับการสอน

ชื่อเต็มของโครงการคือ “ป่าไม้ กับการบรรเทาผลกระทบ และการปรับตัวต่อการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ความร่วมมือระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคแม่น้ำโขง)” โดยมีชื่อย่อว่า เฟรม (FRAME, Forests, climate change mitigation and adaptation: Higher Education Cooperation in Mekong region) ซึ่งตามชื่อเต็มของโครงการนั้น หัวข้อหลัก ๆ ของความร่วมมือจะเป็นการจัดการป่าอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูป่า และความเป็นอยู่ในชนบทในประเทศลาว และประเทศไทยในบริบทปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดจากการขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตรกรรมเชิงการค้า หรือกล่าวได้ว่า การตัดไม้ทำลายป่า และการเกษตรเชิงเดี่ยวที่สัญญาว่าจะเกิดกำไรอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนด้านการเงินจากการเกษตรลักษณะนี้ไม่ได้มีน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดร.นิโคลัส โฮการ์ธ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ กล่าวว่า “จะต้องขอบคุณโครงการ FRAME ที่ทั้งประเทศลาว และประเทศไทยจะสามารถเอาชนะเหตุผลอย่างหนึ่งของการเสื่อมสภาพของป่า การจัดการที่ไม่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงชุดทักษะของนักการป่าไม้ หรือบุคคลที่เป็นผู้จัดการทรัพยากร”

โครงการเฟรมจะมุ่งเน้นการปรับปรุงสถานะการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านป่าไม้ในประเทศลาว และประเทศไทย และให้ผู้จัดการด้านป่าไม้ได้เข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ ดร.นิโคลัส โฮการ์ธ กล่าวว่า “งานหลักของมหาวิทยาลัยทั้งสองจากทวีปยุโรปคือการช่วยเหลือคู่ความร่วมมือจำนวนสี่แห่งในเอเซียสร้างโปรแกรมการศึกษาใหม่ผ่านเครื่องมือ และวิธีการสอนใหม่ ๆ การสนับสนุนการสร้างหลักสูตรปริญญาโท หรือ การปรับปรุงกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว การปรับปรุงเครื่องมือเชิงเทคนิคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในท้องถิ่น และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาในสหภาพยุโรป หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาค โครงการนี้มีสถาบันประสานงานคือมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งสาธารณรัฐเช็กโดยจะเป็นผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยสองแห่งในประเทศลาว คือ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ในหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกสองแห่งในประเทศไทยคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนี้เริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 และจะดำเนินการไปจนถึง เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ERASMUS+ แผนปฏิบัติการหลักที่ 2 การสร้างสร้างขีดความสามารถในระดับอุดมศึกษา โดยท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก frame.czu.cz